Lista Instituţiilor Organizatoare de Doctorat (IOD/ IOSUD) şi a domeniilor în care respectivele instituții au dreptul de a organiza doctorat


Nr.
crt.

Instituţiile Organizatoare de Doctorat
(IOD/IOSUD)

Domenii de doctorat / Domenii de studii universitare de doctorat

1

Universitatea din Bucureşti

Matematică, Fizică, Chimie, Informatică, Biologie, Ştiinţa mediului, Geografie, Geologie, Istorie, Filologie, Filosofie, Psihologie, Ştiinţe ale educaţiei, Drept, Teologie, Sociologie, Ştiinţe politice, Ştiinţe ale comunicării

2

Universitatea Politehnica din Bucureşti

Matematică, Fizică, Chimie, Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Ingineria materialelor, Inginerie industrială, Inginerie aerospaţială, Inginerie chimică, Calculatoare şi tehnologia informaţiilor, Ingineria sistemelor, Inginerie energetică, Ingineria transporturilor

3

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Inginerie industrială, Inginerie civilă

4

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
“Ion Mincu” din Bucureşti

Arhitectură, Urbanism

5

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Biotehnologii

6

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

Medicină, Medicină dentară, Farmacie

7

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Economie, Management, Marketing, Finanţe, Contabilitate, Cibernetică şi statistică, Economie şi afaceri internaţionale, Drept, Informatică economică, Administrarea afacerilor

8

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Muzică

9

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

Arte plastice şi decorative

10

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I. L. Caragiale” din Bucureşti

Teatru, Cinematografie şi media

11

Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

Educaţie fizică şi sport

12

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Ştiinţe politice, Ştiinţe administrative, Sociologie, Ştiinţe ale comunicării

13

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Inginerie aerospaţială, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Inginerie civilă

14

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

Drept, Ordine publică şi siguranţă naţională

15

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” din Bucureşti

Ştiinţe militare şi informaţii, Securitate naţională

16

Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” din Bucureşti

Ştiinţe militare şi informaţii

17

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti

Drept

18

Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti

Medicină dentară, Drept

19

Universitatea “1Decembrie 1918” din Alba Iulia

Istorie, Filologie, Contabilitate, Teologie

20

Universitatea “Vasile Goldiş” din Arad

Medicină, Biologie

21

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

Filologie, Teologie

22

Universitatea “Vasile Alecsandi” din Bacău

Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Ingineria mediului

23

Universitatea de Nord din Baia Mare

Matematică, Filologie, Filosofie, Inginerie mecanică, Ingineria mediului*

24

Universitatea “Transilvania” din Braşov

Matematică, Silvicultură, Marketing, Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Ingineria materialelor, Inginerie industrială, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Inginerie forestieră, Filologie, Inginerie şi management, Educație fizică și sport, Medicină

25

Universitatea “Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca

Matematică, Fizică, Chimie, Informatică, Biologie, Geografie, Geologie, Istorie, Filologie, Filosofie, Psihologie, Ştiinţe ale educaţiei, Sociologie, Economie, Drept, Teologie, Relaţii internaţionale şi studii europene, Management, Finanţe, Contabilitate, Cibernetică şi statistică, Economie şi afaceri internaţionale, Inginerie chimică, Marketing, Ştiinţa mediului, Teatru, Ştiinţe politice, Ştiinţe ale comunicării, Educație fizică și sport

26

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Ingineria materialelor, Inginerie industrială, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor, Inginerie civilă, Inginerie şi management,Ingineria mediului, Arhitectură

27

Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Biotehnologii

28

Universitatea de Medicină şi Farmacie
“Iuliu Haţeganu” din Cluj-Napoca

Medicină, Medicină dentară, Farmacie

29

Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Muzică

30

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

Arte plastice şi decorative

31

Institutul Teologic Protestant din Cluj - Napoca

Teologie

32

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Matematică, Biologie, Filologie, Istorie, Medicină, Teologie, Inginerie civilă, Medicină dentară

33

Universitate Maritimă din Constanţa

Inginerie mecanică, Inginerie navală și navigație*

34

Universitatea din Craiova

Matematică, Fizică, Chimie, Filologie, Istorie, Drept, Economie, Management, Cibernetică şi statistică economică, Economie şi afaceri internaţionale, Agronomie, Horticultură, Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Ingineria sistemelor, Mecatronică şi robotică, Teologie, Sociologie, Informatică

35

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Medicină, Farmacie

36

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Chimie, Istorie, Filologie, Management, Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Ingineria materialelor, Inginerie industrială, Ingineria sistemelor, Ingineria produselor alimentare, Biotehnologii

37

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Matematică, Fizică, Chimie, Informatică, Biologie, Geografie, Geologie, Istorie, Filologie, Filosofie, Psihologie, Ştiinţe ale educaţiei, Sociologie, Drept, Economie, Management, Marketing, Finanţe, Contabilitate, Cibernetică şi statistică, Economie şi afaceri internaţionale,  Teologie, Ştiinţa mediului, Ştiinţe ale comunicării, Informatică economică

38

Universitatea Tehnică "Gheorghe. Asachi" din Iaşi

Chimie, Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Ingineria materialelor, Inginerie industrială, Inginerie chimică, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor, Inginerie energetică, Inginerie civilă, Inginerie şi management

39

Universitatea Agronomică "Ion Ionescu de la Brad"
din Iaşi

Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară

40

Universitatea de Medicină şi Farmacie
"Grigore T. Popa" din Iaşi

Medicină, Medicină dentară, Farmacie.

41

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi

Muzică, Teatru, Arte plastice şi decorative

42

Universitatea din Oradea

Biologie, Istorie, Geografie, Filologie, Medicină, Teologie, Economie, Inginerie electrică, Sociologie, Agronomie*

43

Universitatea din Petroşani

Inginerie electrică, Inginerie industrială, Ingineria sistemelor, Mine petrol şi gaze

44

Universitatea din Piteşti

Matematică, Biologie, Informatică, Filologie, Educaţie fizică şi sport, Inginerie mecanică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Inginerie industrială, Ingineria autovehiculelor

45

Universitatea "Petrol - Gaze" din Ploieşti

Chimie, Inginerie mecanică, Inginerie chimică, Ingineria sistemelor, Mine petrol şi gaze

46

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

Inginerie mecanică

47

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Filologie, Istorie, Teologie, Drept, Economie, Management, Finanţe, Medicină, Ingineria materialelor, Inginerie industrială,                        Inginerie şi management

48

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

Silvicultură, Inginerie mecanică, Ingineria materialelor, Inginerie electrică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Filologie, Istorie, Economie, Contabilitate, Administrarea afacerilor, Geografie, Filosofie, Inginerie industrială

49

Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

Finanțe

50

Universitatea de Vest din Timişoara

Matematică, Fizică, Chimie, Informatică, Filosofie, Filologie, Istorie, Arte plastice şi decorative, Drept, Economie, Finanţe, Contabilitate, Management, Marketing, Sociologie, Geografie

51

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

Chimie, Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Ingineria materialelor, Inginerie industrială, Inginerie chimică, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor, Inginerie energetică, Inginerie civilă, Inginerie şi management

52

Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Vetrinară a Banatului din Timişoara

Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Ingineria produselor alimentare

53

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeș” din Timişoara

Medicină, Medicină dentară

54

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Medicină, Medicină dentară, Farmacie

55

Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş

Filologie

56

Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş

Teatru

57

Universitatea “Valahia” din Târgovişte

Istorie, Contabilitate, Ingineria materialelor, Management, Inginerie electrică, Inginerie mecanică

58

Academia Română

Matematică, Chimie, Biologie, Geografie, Ştiinţa mediului, Filosofie, Filologie, Istorie, Psihologie, Economie, Drept, Medicină, Inginerie mecanică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Notă: domeniile de studii universitare de doctorat notate cu * nu au conducători de doctorat confirmați prin ordin al ministrului