Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice implementează proiectul „Sisteme moderne de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice” având codul SMIS 38699.

Proiectul este cofinanțat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1: Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenție 1.2: Creșterea responsabilizării administrației publice.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 14.989.844,11 lei, din care:

 • 12.741.367,49 lei – Asistență financiară nerambursabilă;
 • 2.248.476,62 lei – Contribuția solicitantului.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea eficacității organizaționale a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin implementarea unui sistem modern de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare.

Scopul proiectului este acela de îmbunătățire a sistemului de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare, concomitent cu creșterea gradului de transparență și control asupra proceselor. 

Obiectivele specifice ale proiectului, care facilitează îndeplinirea obiectivului general al proiectului, sunt:

 1. Identificarea problemelor specifice activităților de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare, prin realizarea unui studiu exhaustiv; 
 2. Redefinirea procedurilor și fluxurilor de lucru specifice activităților de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare; 
 3. Generarea unui cadru procedural nou prin dezvoltarea unor instrumente moderne de sprijinire a activităților de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare; 
 4. Creșterea competentelor personalului, prin activități de instruire specifică pentru utilizarea sistemului implementat prin prezentul proiect.

Grupul țintă vizat direct de proiect este reprezentat de 150 funcționari publici.

Principalele activități ale proiectului sunt:

 • A1 Managementul proiectului; 
 • A2 Asigurarea măsurilor de informare și publicitate privind derularea proiectului; 
 • B0 Organizarea a 4 vizite pentru schimb de experiență și bune practici în 4 state europene;
 • B1 Realizarea unui raport de analiză cu privire la sistemul de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice; 
 • B2 Asigurarea infrastructurii necesare pentru implementarea proiectului; 
 • B3 Dezvoltarea și implementarea unor instrumente moderne de sprijinire a activităților de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice; 
 • B4 Testarea proceselor de lucru și a sistemului suport; 
 • B5 Analiza rezultatelor, pe baza activităților desfășurate în faza pilot; 
 • B6 Realizarea unui raport cu recomandări de îmbunătățire la nivel funcțional și tehnic; 
 • B7 Formarea a 80 persoane din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în domeniul Managementului Învățământului Superior; 
 • B8 Instruirea grupului țintă pentru utilizarea corespunzătoare a instrumentelor implementate prin proiect; 
 • b9 Sprijinirea adopției sistemului și managementul schimbării.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 32 luni. 

Locul de desfășurare al proiectului: București

Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate

 • un set de instrumente moderne de sprijinire a activităților de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare; 
 • un raport de analiză a rezultatelor obținute în faza pilot de implementare a proiectului;
 • un raport care va cuprinde recomandările de îmbunătățire la nivel funcțional și tehnic;
 • nivel de competențe îmbunătățit pentru membrii grupului țintă vizat de proiect, prin susținerea unor sesiuni de instruire de specialitate.

Se vor realiza activitățile necesare pentru dezvoltarea și implementarea sistemului informatic integrat care va cuprinde șase module:

 • Modulul suport pentru procesul de obținere a titlului de doctor care cuprinde și o componentă de software anti plagiat 
 • Modulul suport pentru procesul de gestionare a titlurilor universitare
 • Modulul de modelare, execuție și monitorizare a proceselor de lucru
 • Modulul de analiză și raportare
 • Portalul de consultare, Q&A, comunicare și publicare
 • Modulul de indexare și căutare

Conform calendarului de implementare, în prezent proiectul este în faza de dezvoltare a sistemului informatic integrat. 

Lansarea sistemului informatic integrat pilot se va realiza în luna august 2014, urmată de testarea proceselor și a instrumentului informatic în zona pilot, analiza rezultatelor testării și faza de recomandări. Finalizarea sistemului informatic integrat este planificată pentru luna februarie 2015.

Gabriel Leahu
Manager de proiect, Secretar General MENCS

Website: www.edu.ro
eMail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: +40 21 315 5099
Fax: +40 21 405 6300