Asocierea KMPG Romania S.R.L. şi SIVECO Romania S.A. a implementat începând cu data de 23.12.2013 proiectul cu titlul „Sisteme moderne de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice”, cu o durată de implementare de 14 luni.

Proiectul, al cărui Beneficiar final este Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1: Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenție 1.2: Creșterea responsabilizării administrației publice.

În cadrul proiectului, pe parcursul perioadei de implementare, Asocierea KMPG Romania S.R.L. şi SIVECO Romania S.A. a dezvoltat un sistem modern de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare, cu scopul de îmbunătățire a eficacității organizaționale a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, concomitent cu creșterea gradului de transparență și control asupra proceselor de lucru.

Rezultate principale atinse

  1. Identificarea problemelor specifice activităților de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare, prin realizarea unui studiu exhaustiv;
  2. Asigurarea infrastructurii necesare pentru implementarea proiectului;
  3. Redefinirea procedurilor şi fluxurilor de lucru specifice activităților de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare;