Proiectul “Servicii pentru actualizarea proceselor şi cadrului metodologic şi informatic pentru preluarea, evaluarea şi informarea cu privire la tezele de doctorat şi gestionarea titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice” este finanţat în cadrul programului PODCA, DMI 1.2, „Creşterea responsabilizării administraţiei publice”. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin implementarea unui sistem modern de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare. 

Ca obiective specifice, proiectul îşi propune:

  • Identificarea problemelor specifice activităţilor de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare, prin realizarea unui studiu exhaustiv; 
  • Redefinirea procedurilor şi fluxurilor de lucru specifice activităţilor de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare; 
  • Generarea unui cadru procedural nou prin dezvoltarea unor instrumente moderne de sprijinire a activităţilor de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare; 
  • Creşterea competenţelor personalului, prin activităţi de instruire specifică pentru utilizarea sistemului implementat prin prezentul proiect;

Implementarea sistemului informatic va lua în calcul toate nevoile privind derularea optimă a proceselor de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare și va integra în totalitate sistemul informatic pilot existent în acest moment (Platforma pilot de evaluare a tezelor de doctorat), dezvoltat de UEFISCDI. 

Platforma pilot de evaluare a tezelor de doctorat va fi extinsă cu funcționalități noi și vor fi adăugate module adiționale ce vor asigura suportul informatic necesar pentru informatizarea completă a proceselor preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare, precum și funcționalități adiționale de consultare, comunicare și publicare informații prin intermediul unui portal dedicat, accesibil participanților la cele două procese (studenți, doctoranzi, cadre universitare).