Din punct de vedere instituțional, grupul țintă vizat de prezentul proiect este reprezentat de:

 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS)
 • Unitatea Executivă Pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Grupul țintă vizat direct de proiect este reprezentat de 150 funcționari publici, după cum urmează:

 • angajați din Direcția Generală Învațământ Superior, Echivalarea și Recunoașterea Studiilor și Diplomelor;
 • angajați din Secretariatul tehnic al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU);
 • angajați din Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI);
 • angajați din Direcția Generală Juridică și Contencios (judecă contestații, elaborează actele normative pentru metodologiile stabilite) a MENCS;
 • angajați din Corpul de Control al Ministrului (operează cu bazele de date privind preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare;
 • angajați din departamentul IT al MENCS, care vor asigura suport pentru utilizarea sistemului de către utilizatori, dupa finalizarea implementării proiectului; 
 • angajați din Direcția Audit Intern a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice;
 • angajați din cadrul MENCS care vor fi instruite pentru administrarea sistemului informatic, în vederea valorificării optime a potențialului acestuia; 

Implementarea proiectului asigură un impact pozitiv la nivelul unui grup mult mai larg, reprezentat de următoarele categorii de beneficiari indirecți (persoane și instituții):

 • Cadrele didactice din universitățile de stat, care vor beneficia de un sistem imbunătățit de gestionare a titlurilor științifice
 • Directori ai școlilor doctorale de stat
 • angajați din Universități de stat (finanțate din bugetul de stat)
 • Studenții și doctoranzii din sistemul de învățământ de stat